Algemene Voorwaarden

 
ZAAL FOTO'S
PRIJZEN OVER ONS
CONTACT ROUTE
flexibele vergaderruimte


AANLEG
Mariaplaats 15
3511 LJ Utrecht
06-43440977 (Bert)
info@aanleg.eu


  1. De hoofdverantwoordelijke draagt zorg voor fatsoenlijk gebruik van de ruimte.
  2. De hoofdverantwoordelijke zorgt ervoor dat de omgeving geen overlast ondervindt van het gebruik van de ruimte.
  3. Bij problemen en/of klachten van buitenstaanders wordt de beheerder direct op de hoogte gesteld.
  4. Schade aan de ruimte of de inventaris wordt door de huurder vergoed.
  5. Bij gevaar en/of calamiteiten wordt direct contact opgenomen met de beheerder.
  6. Betaling geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
  7. Beheerders krijgen en hebben ten alle tijde toegang tot het verhuurde.
  8. Kosteloos annuleren kan tot 10 werkdagen voor de overeengekomen datum. Daarna wordt 25% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht. Bij annuleren tot 5 werkdagen voor de overeengekomen datum wordt 50% daarvan in rekening gebracht. Bij annuleren tot 3 werkdagen voor de overeengekomen datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering op de dag zelf worden -indien van toepassing- ook de kosten van het gereserveerde lunchbuffet in rekening gebracht.